BantenNet.com, JAKARTA - Maksud penciptaan semesta itu adalah  pengabdian ikhlas tanpa pamrih untuk semua bentuk kehidupan di alam semesta.Tanpa kecuali.

Maka matahari, bumi, udara dan ruang telah memgabdikan keberadaannya dalam patuh menyeluruh. Maka maksud penciptaan manusia seharusnya lebih dapat berada dalam fungsi ikhlas kepatuhannya utk semesta.

" Itulah maksud kebajikan sesungguhnya"

Maka pencapaian kualitas tertinggi dari manusia adalah kualiatas pengabdian ikhlas dirinya pada tumbuh kembang semesta.

Suatu kualitas pengabdian yg didahului dengan pengabdian kedalam dirinya.Kedalam sifat-sifat ke-Tuhan-an dalam diri.

Dimana nurani mengabdi pada kehidupan,menjadikan dirinya manusia berguna, baru kemudian kehidupan dengan citra nurani sifat ke-Tuhan-an mengabdi keluar secara ikhlas tanpa kecuali merahmati seluruh alam semesta.

Setiap pengabdian pada diri sendiri, maka diri ini akan di persembahan utk semesta. Setiap pengabdian pada kelompok dan agamanya, maka akan dipersembahkan utk semesta.

Setiap pengabdian pada bangsa dan negaranya, maka akan dipersembahkan utk semesta.Setiap pengabdian pada universalisme, maka akan dipersembahkan utk semesta.

Demikian pengabdian sesungguhnya.
Pengabdian yg ikhlas dengan kepatuhan total.Pengabdian karena kesadaran akan siapa dirinya sesungguhnya.

Bukan pengabdian atas perintah dan rasa takut..........!


> Penulis Dewa Aruna